'; str += ""; str += ""; str += ""; str += ""; str += ""; str += ""; str += ""; str += ""; str += "
  
"; str += "
"; str += ""; str += ""; str += ""; str += ""; str += ""; str += ""; str += ""; str += "
"; str += document.getElementById('articleTitle').innerHTML; str += "

"; str += document.getElementById('articleTime').innerHTML; str += "
"; str += document.getElementById('articleAuthor').innerHTML; str += "
"; str += document.getElementById('articleText').innerHTML; str += "
"; str += document.getElementById('articleSource').innerHTML; str += "
"; str += "
"; str += ""; str += ""; str += ""; str += "
"; str += "© 版权所有 新疆保险网  www.bohemesmusic.com" str += "
"; str += " "; document.write(str); document.close(); }

十大赌博平台排行榜涉企项目公示

时间:2023/6/8     来源:十大赌博平台排行榜     作者:十大赌博平台排行榜
 项目序号:2023—1
 
 收费项目:2023年度会费
 
 收费依据:《十大赌博平台排行榜》
 
 (2022年1月十大赌博平台排行榜第七届三次会员代表大会审议通过)
 
 会费标准分4档设置,按照市场规模确定会费标准,每档均合理设置上限。保险公司省级分公司会费以原保险保费收入为基数划分为四档标准收取,地州协会与中介机构无相应基数免缴会费:
 
 第一档:26万元/年。财产保险公司上年度原保险保费收入30亿以上(含30亿),人身保险公司上年度原保险保费收入50亿元以上(含50亿)。
 
 第二档:16万元/年。财产保险公司上年度原保险保费收入6-30亿以上(含6亿),人身保险公司上年度原保险保费收入10-50亿元以上(含10亿)。
 
 第三档:6万元/年。财产保险公司上年度原保险保费收入1-6亿以上(含1亿),人身保险公司上年度原保险保费收入5-10亿元以上(含5亿)。
 
 第四档:2.5万元/年。财产保险公司上年度原保险保费收入1亿以下,人身保险公司上年度原保险保费收入5亿元以下。
 
 收费金额(元):3298500
 
 收费时间:2023年5月
 
 以上项目接受社会监督,特此公示。
【十大赌博平台排行榜】本文仅代表作者本人观点,仅供读者参考,产生风险自担,并请自行承担全部责任。